ZMD
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25 DAT 5113
BIlik Kuliah 15 (UV)
ACC 116
DPA 3113
DHM 2023 (GC) SEPT
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
DAA 3213
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
DAA 5413
BIlik Kuliah 15 (UV)
DHM 2023 (GC) SEPT
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
11:30-12:25  
 
 
FAR 110
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
DAT 5113
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
12:30-01:25 ACC 116
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DAA 3213
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
 
 
ACC 106
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 DPA 3113
(1.) BIlik Kuliah 15 (UV)
 
DAA 5413
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
FAR 110
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
 
05:00-05:55 ACC 106
(1.) BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti