UV-BK06
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25 DHI 2013 (GB) SEPT
Mohamad Nafis Berhan
Mohammad Talhah Alimin @ Ab Aziz
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 5023 (GD)
Nur Athirah Saidi
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 5123 (GH)
Nurul Syahirah Amer Nordin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 4013 (GD)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
MPU 2223 (GC) SEPT
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
09:30-10:25
10:30-11:25 MPU 2223 (GB) SEPT
Muhamad Afdal Kamal
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
MPU 2313 (GD)
Muhamad Afdal Kamal
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DTT 1023 JULAI
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 5033 (GD)
Nur Salihah Buang
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 3022 (GA)
Nurul Syahirah Amer Nordin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
11:30-12:25 DHH 5023 (GH)
Nur Salihah Buang
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
12:30-01:25 MPU 2223 (GC) SEPT
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHI 3013 (GD)
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DHI 2013 (GC) SEPT
Hamidah Abdul Latif
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHA 1112 (GD) JULAI
Muhammad Akmal Zolmaily
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
MPU 2163 (GD)
Azizul Abbas
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 4113 (GD)
Laila Syahidah Abdul Rahim
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
03:00-03:55 DHH 4113 (GA)
Laila Syahidah Abdul Rahim
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 3053 (GC)
Nur Athirah Saidi
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
04:00-04:55 DHI 1013 (GD) JULAI
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 5013 (GA)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHI 4013 (GD)
Qurratu Aini Aqilah Ahmad Fazil
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 5053 (GH)
Norsyahidah Ahmad
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
05:00-05:55  
 
 
DTB 2122 SEPT
Siti Yuzana Md Yasin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 5123 (GH)
Nurul Syahirah Amer Nordin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti