T15160200
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25 DTL5013K
Maziedah R Azmi
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
MPU2412K
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
 
 
DTT5013K
Nor Azreen Abdul Aziz
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
DTT5013K
Nor Azreen Abdul Aziz
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
DTS5013K
Makmal Komputer (UV)
Maziedah R Azmi
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DTO5013K
Nor Azreen Abdul Aziz
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
DTA5013K
Siti Zaherah Md Dali
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
DTS5013K
Makmal Komputer (UV)
Maziedah R Azmi
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DTB1012K
Abda Ul Umam Ahmad Mahdi Yunus
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
MPU2223K
Noor Hafizah Zamri
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
MPU2223K
Noor Hafizah Zamri
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
DTL5013K
Maziedah R Azmi
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
DTA5013K
Siti Zaherah Md Dali
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
05:00-05:55 DTB1012K
Abda Ul Umam Ahmad Mahdi Yunus
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
DTO5013K
Nor Azreen Abdul Aziz
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 11/2/2017 09:39

Kolej Uniti