NHZ
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25 MPU 2313 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 31 (KU)
 
 
 
 
DKM 2043 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 33 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 33 (KU)
 
 
 
MPU 2412 (GD)
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DKM 2043 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 42 (KU-Kasturi)
 
 
 
 
MPU 2313 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 47 (KU-Tun Teja 2)
(2.) Bilik Kuliah 47 (KU-Tun Teja 2)
MPU 2313 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
MPU 2313 (GC)
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
12:30-01:25  
 
 
MPU 2213 SEPT
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 MPU 2233
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
MPU 2313 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
MPU 2213 SEPT
MPU 2412 (GF)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
MPU 2213
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
04:00-04:55 MPU 2313 (GC)
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 10 (UV)
MPU 2412 (GE)
 
 
 
MPU 2233
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 7 (UV)
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
MPU 2213
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti