NHMA
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
MGT 321
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
DAU 1013 SEPT
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
DPU 1013 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
DPH 4013
DPU 1013 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
11:30-12:25  
 
 
MGT 300
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
 
 
 
12:30-01:25 DPH 4013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
DPU 5113
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
DPU 5113
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
03:00-03:55 DAU 1013 SEPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 MGT 321
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
 
 
 
HBU 111
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 11 (UV)
MGT 300
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti