NAS
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
DHC 3223 (GD)
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
MGT 361
(1.) Studio Media (KU)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 MGT 153
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
DHM 1013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
ENT 300
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
DHC 3223 (GD)
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
12:30-01:25 DPU 5013
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
MGT 361
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik DPU 3013
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 ENT 300
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
DPU 5013
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
DPU 3013
(1.) Bilik Kuliah 18 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 18 (UV)
MGT 153
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
04:00-04:55 MGT 162
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
MGT 162
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
05:00-05:55 DHM 1013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
DHM 1013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti