NABS
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DHH 5023 (GD)
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH 2023 (GA) SEPT
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
DHH 5023 (GA)
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DHH 5023 (GD)
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH 5023 (GB)
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
11:30-12:25 DHH 5023 (GC)
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
DHH 3053 (GC)
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik DHH 5023 (GF)
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DHH 3053 (GD)
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
DHH 5023 (GF)
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
DHH 2023 (GA) SEPT
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DHH 5023 (GC)
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
 
DHH 3053 (GC)
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
DHH 5023 (GB)
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
DHH 3053 (GD)
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
05:00-05:55  
 
 
DHH 5023 (GA)
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti