NAAA
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DTT 2013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 18 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 18 (UV)
DTT 1013 SEPT
DTS 4013
DTT 4013
09:30-10:25  
 
 
10:30-11:25 DTE 4013
DTR 2013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
DTO 5013
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
DTT 1013 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
11:30-12:25 DTO 5013
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
 
 
DTT 1013 SEPT
 
 
12:30-01:25 DTT 2013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik DTT 1013 JULAI
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DTT 5013
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
 
DTE 4013
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
DTT 4013
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 DTR 2013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 18 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 18 (UV)
DTS 4013
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
DTT 5013
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti