NA
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DHH 5053 (GH)
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
DPM 3113 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DBT 1013 SEPT
 
 
DPM 4213
ECO 261
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
ECO 261
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
 
11:30-12:25 DPM 3113 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
DBT 1013 SEPT
MKT 243
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DPR 5113
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
MKT 243
DHC 3223 (GA)
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
DHC 3223 (GA)
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
03:00-03:55 DPM 4213
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
DPR 5113
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
DHH 5053 (GH)
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti