N03000828
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
ECC2104K
Norain Mohd Yosop
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
ECC1601K
Siti Hajar Hamdan
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
EEE1202A (GA1)
Mohd Rizal Ab Razak
Makmal Elektronik (KU)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 ECC1503K
Muhamad Norazwan Mohd Ali
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
ECC1601K
Siti Hajar Hamdan
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
ECC2104A
Makmal Komputer (UV)
Norain Mohd Yosop
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25 ECC1503A
Makmal Komputer (UV)
Muhamad Norazwan Mohd Ali
ECC2105K
Fazlieta Mohamad Noh
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 EEE1202K
Mohd Rizal Ab Razak
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
ECC2105A
Makmal Komputer (UV)
Fazlieta Mohamad Noh
EEE1202A (GA2)
Muhammad Yazid Maula Mohd Yusof
Makmal Elektronik (KU)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 SKP2101K
Faridah Mohd Tap
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
SKP2101K
Faridah Mohd Tap
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
PRT2008A
Nasrullah Mahat
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/20/2017 13:01

Kolej Uniti