KU-MK04
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DTC 5123 A
Haslinda Abdul Wahab
ECC 2101 A
Shahrul Nizam Masri
DTC 5123
Haslinda Abdul Wahab
ECC 1502 A
Siti Nur Ain Abu Husin
09:30-10:25 DNS 1013 A / DTS 1013 A SEPT
Shahrul Nizam Masri
10:30-11:25 DTS 1023 SEPT
Fazlieta Mohamad Noh
(1.) Makmal Komputer 4 (KU)
(2.) Makmal Komputer 4 (KU)
 
 
 
11:30-12:25 EEE 1201 A
Habsah Abdul Shaer
DTS 5123
Siti Nur Ain Abu Husin
 
EEE 1201
Habsah Abdul Shaer
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
EEE 1201 A
Habsah Abdul Shaer
DTS 5123 A
Siti Nur Ain Abu Husin
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55 ECC 2103 A
Siti Nur Ain Abu Husin
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti