HH
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
Mesyuarat COO
Hidayah Tokiman
Habsah Abdul Shaer
Hamidah Abdul Latif
 
 
 
 
 
 
FAR 340
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 FIN 358
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
 
 
 
INS 200
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
INS 200
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
FAR 340
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
FIN 358
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti