HB
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
FAR 320
DHM 1013 (GD) JULAI
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
DAD 5513
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DTA 5013
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUD 339
 
 
11:30-12:25  
 
 
DAA 2113 SEPT
 
 
 
 
 
DAA 2113 SEPT
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
AUD 339
FAR 320
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
DTA 5013
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
05:00-05:55 DHM 1013 (GD) JULAI
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
DAD 5513
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti