HAL
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25 DHH 1013 (GE) JULAI
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 3 (UV)
Mesyuarat COO
Hidayah Tokiman
Habsah Abdul Shaer
Haslin Hamzah
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DHH 1013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
 
 
 
DHI 2013 (GA) SEPT
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
11:30-12:25  
 
 
DHH 1013 (GE) JULAI
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik DHI 4013 (GA)
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DHI 2013 (GC) SEPT
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHI 2013 (GA) SEPT
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
DHH 1013 SEPT
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DHH 1013 (GD) JULAI
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
DHH 1013 (GD) JULAI
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
DHI 4013 (GA)
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
DHI 2013 (GC) SEPT
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti