H16170407
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH2013K (GG)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
DHH1013K
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25 DHC2112K (GG)
Maziedah R Azmi
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
 
 
 
DHA1112K
Muhammad Akmal Zolmaily
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25 DHH1013K
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
Mentor-Mentee/Klinik Akademik Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DHT1013K
Muhamad Norazwan Mohd Ali
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
 
 
 
 
 
MPU2223K (GG)
Muhamad Afdal Kamal
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 DHH2013K (GG)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
DHT1013A
Makmal Komputer (UV)
Muhammad Yazid Maula Mohd Yusof
MPU2223K (GG)
Muhamad Afdal Kamal
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
DHK1112K
Abu Bakar Ab Rahman
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/18/2017 09:42

Kolej Uniti