H16170032
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPU2313K (GH)
Noor Hafizah Zamri
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
09:30-10:25  
 
 
DHC3223K (GH)
Nor Humairah Maiza Azhar
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
DHH3033K (GH)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
MPU2313K (GH)
Noor Hafizah Zamri
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
 
 
 
DHH3022K (GH)
Aisha Mohd Nazib
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
11:30-12:25  
 
 
DHI3013K (GH)
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
DHI3013K (GH)
Natrah Md. Nazir
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH3033K (GH)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DHM2023K
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
DHM2023K
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
DHC3223K (GH)
Nor Humairah Maiza Azhar
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHH3012K (GH)
Hamidah Abdul Latif
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 11/2/2017 09:39

Kolej Uniti