H16170027
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH 4013 (GD)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
MPU 2412 (GD)
Noor Hafizah Zamri
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH 5033 (GD)
Nur Salihah Buang
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHI 4023 (GD)
Siti Khadijah Zulkifli
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25 DHH 5053 (GD)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
DHI 4023 (GD)
Siti Khadijah Zulkifli
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
DHH 5042 (GD)
Qurratu Aini Aqilah Ahmad Fazil
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DHH 4013 (GD)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
DHH 5033 (GD)
Nur Salihah Buang
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
DHH 5053 (GD)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti