H16170013
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DHH3022K (GG)
Aisha Mohd Nazib
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
DHC3223K (GG)/DBC2122K
Norshuadah Yaakob
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 3 (UV)
DHH3012K (GG)
Muhammad Syahmi Mohd Anuar
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
09:30-10:25 DHI2013K
Mohamad Nafis Berhan
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
MPU2313K (GG)
Noor Hafizah Zamri
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
DHH3033K (GG)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
DHH3033K (GG)
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
Mentor-Mentee/Klinik Akademik DHI3013K (GG)
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 MPU2313K (GG)
Noor Hafizah Zamri
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
DHI2013K
Mohamad Nafis Berhan
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
DHC3223K (GG)/DBC2122K
Norshuadah Yaakob
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
04:00-04:55 DHI3013K (GG)
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 11/2/2017 09:39

Kolej Uniti