H15160692
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
DHH 5123 (GH)
Nurul Syahirah Amer Nordin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DHM 4013 (GC)
Norshuadah Yaakob
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 14 (UV)
DHH 5013 (GH)
Masha Nur Nasieha Menhat
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
09:30-10:25 DHH 5023 (GH)
Nur Salihah Buang
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
DHH 5033 (GH)
Laila Syahidah Abdul Rahim
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
DHM 4013 (GC)
Norshuadah Yaakob
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
 
 
 
DHH 5023 (GH)
Nur Salihah Buang
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
DHH 5013 (GH)
Masha Nur Nasieha Menhat
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 DHH 5033 (GH)
Laila Syahidah Abdul Rahim
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
DHH 5123 (GH)
Nurul Syahirah Amer Nordin
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti