H15160675
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH4113K (GL)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 38 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 38 (KU)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DHH4113K (GL)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH4013K (GL)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
(2.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
 
 
 
11:30-12:25 DHM4013K (GL)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 50 (KU-Rembau 1)
DHM4013K (GL)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
(2.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
DHH4013K (GL)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Kuliah 38 (KU)
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
DHH3053K
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 50 (KU-Rembau 1)
DHI4013K (GL)
Hamidah Abdul Latif
(1.) Bilik Kuliah 38 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 38 (KU)
DHI4013K (GL)
Hamidah Abdul Latif
(1.) Bilik Kuliah 39 (KU)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
MPU2163K (GL)
Badrul Hisham Ithnin
(1.) Bilik Kuliah 37 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 37 (KU)
MPU2163K (GL)
Badrul Hisham Ithnin
(1.) Bilik Kuliah 39 (KU)
DHH3053K
Wan Ahmad Fikri Wan Aziz
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
 
 
04:00-04:55 DHI4023K (GL)
Hazirah Mat Kasa
(1.) Bilik Kuliah 50 (KU-Rembau 1)
(2.) Bilik Kuliah 50 (KU-Rembau 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
DHI4023K (GL)
Hazirah Mat Kasa
(1.) Bilik Kuliah 43 (KU-Tun Fatimah)
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/18/2017 09:42

Kolej Uniti