H15160368
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
DHM4013K (GJ)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 8 (KU-Kuala Pilah 2)
(2.) Bilik Kuliah 8 (KU-Kuala Pilah 2)
 
 
 
 
 
 
DHH1013K
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DHI4023K (GJ)
Hazirah Mat Kasa
(1.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
DHI4013K (GJ)
Mohd Shafie Abdul Ghani
(1.) Bilik Kuliah 50 (KU-Rembau 1)
DHH4013K (GJ)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Kuliah 38 (KU)
 
 
 
MPU2163K (GJ)
Badrul Hisham Ithnin
(1.) Bilik Kuliah 39 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 39 (KU)
 
 
 
11:30-12:25 DHH4013K (GJ)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
(2.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
MPU2163K (GJ)
Badrul Hisham Ithnin
(1.) Bilik Kuliah 37 (KU)
DHM4013K (GJ)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 37 (KU)
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25 DHH1013K
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DHI4013K (GJ)
Mohd Shafie Abdul Ghani
(1.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
(2.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
 
 
 
DHH4113K (GJ)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 7 (KU-Kuala Pilah 1)
DHI4023K (GJ)
Hazirah Mat Kasa
(1.) Bilik Kuliah 38 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 38 (KU)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
DHH4113K (GJ)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 37 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 37 (KU)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/18/2017 09:42

Kolej Uniti