H15160135
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
DHH5013K (GF)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Tutorial 10 (KU-Rembau 3)
(2.) Bilik Tutorial 10 (KU-Rembau 3)
DHI4013K
Muhamad Azimi Che Rahim
(1.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
(2.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
DHH5023K (GF)
Nur Athirah Saidi
(1.) Bilik Tutorial 9 (KU-Rembau 2)
(2.) Bilik Tutorial 9 (KU-Rembau 2)
 
 
 
10:30-11:25 DHI4013K
Muhamad Azimi Che Rahim
(1.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
DHH5033K (GF)
Masha Nur Nasieha Menhat
(1.) Bilik Kuliah 8 (KU-Kuala Pilah 2)
(2.) Bilik Kuliah 8 (KU-Kuala Pilah 2)
 
 
 
DHH5123K (GF)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
(2.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
11:30-12:25  
 
 
DHH5042K (GF)
Qurratu Aini Aqilah Ahmad Fazil
(1.) Bilik Kuliah 40 (KU-PDA)
(2.) Bilik Kuliah 40 (KU-PDA)
MPU2412K (GF)
Muhamad Afdal Kamal
(1.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
(2.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
DHH5013K (GF)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
DHH5123K (GF)
Siti Hasmah Abd Razab
(1.) Bilik Kuliah 40 (KU-PDA)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55 DHH5023K (GF)
Nur Athirah Saidi
(1.) Bilik Tutorial 10 (KU-Rembau 3)
 
 
 
 
 
 
DHH5053K (GF)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Tutorial 10 (KU-Rembau 3)
(2.) Bilik Tutorial 10 (KU-Rembau 3)
 
 
 
04:00-04:55 DHH5053K (GF)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55 DHH5033K (GF)
Masha Nur Nasieha Menhat
(1.) Bilik Kuliah 45 (KU-Tun Fatimah 2)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 11/2/2017 09:39

Kolej Uniti