DPP 4
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25 DPU 4013
Siti Yuzana Md Yasin
 
 
 
 
 
 
DPF 4113
Nur Azatuliffah Abu Hanifah
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 DPC 4113
Makmal Komputer (UV)
Zuraini Md Yasin
DPM 4213
Norsyahidah Ahmad
 
 
 
DPH 4013
Nor Humairah Maiza Azhar
 
 
 
11:30-12:25 DPF 4113
Nur Azatuliffah Abu Hanifah
 
 
 
 
12:30-01:25 DPH 4013
Nor Humairah Maiza Azhar
 
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik DPL 4113 / DAL 3013
Eileys Ismail
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
DPC 4113 A
Makmal Komputer (UV)
Zuraini Md Yasin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DPM 4213
Norsyahidah Ahmad
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
DPU 4013
Siti Yuzana Md Yasin
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
DPL 4113 / DAL 3013
Eileys Ismail
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti