DPISR 2 FEB
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
DIF2023K FEB
Siti Norintan Masri'Alah
 
 
 
MPU2163K (GC) FEB
Azizul Abbas
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DIB2023K FEB
Siti Norintan Masri'Alah
 
 
 
09:30-10:25 EAP2122K FEB
Nurul Khadhija Mohd Nasruddin
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
DIP2013K FEB
Nur Filzahhanna Ramlee
 
 
 
 
DIP2013K FEB
Nur Filzahhanna Ramlee
 
 
 
11:30-12:25 DIP2023K FEB
Syazwan Shaari
 
DIB2023K FEB
Siti Norintan Masri'Alah
 
DIP2023K FEB
Syazwan Shaari
DIF2023K FEB
Siti Norintan Masri'Alah
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
KOKU  
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
MPU2163K (GC) FEB
Azizul Abbas
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
DIB2013K FEB
Siti Norintan Masri'Alah
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
DIB2013K FEB
Siti Norintan Masri'Alah
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/20/2017 13:01

Kolej Uniti