DPIH 4 (GE)
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
DHH 4113 (GE)
Nurul Izzati Bahrin
(1.) BIlik Kuliah 3 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 3 (UV)
 
 
 
DHI 4013 (GE)
Muhamad Azimi Che Rahim
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
09:30-10:25 MPU 2163 (GE)
Muhamad Afdal Kamal
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
DHI 4013 (GE)
Muhamad Azimi Che Rahim
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
DHH 4113 (GE)
Nurul Izzati Bahrin
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25 DHM 4013 (GE)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
DHH 4013 (GE)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
 
 
DHH 4013 (GE)
Ahmad Abdul Muhaimin Jamaluddin
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
MPU 2163 (GE)
Muhamad Afdal Kamal
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
04:00-04:55 DHI 4023 (GE)
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
DHI 4023 (GE)
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 2 (UV)
 
 
 
DHM 4013 (GE)
Siti Asnira Abu Bakar
(1.) BIlik Kuliah 13 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 13 (UV)
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 1/24/2018 18:06

Kolej Uniti