DPIH 2 (GI) FEB
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
MPU2223K (GI) FEB
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
DHM2023K (GI) FEB
Lily Ainieda Abdul Gani
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 10 (UV)
 
 
 
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
DHH2023K (GI) FEB
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25 MPU2223K (GI) FEB
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
DHM2023K (GI) FEB
Lily Ainieda Abdul Gani
(1.) Bilik Kuliah 10 (UV)
DHA2122K (GI) FEB
Abdul Hafiz Othman
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
DHC2112K (GI) FEB
Maziedah R Azmi
(1.) Bilik Kuliah 4 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 4 (UV)
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
DHI2013K (GI) FEB
Muhammad Syahmi Mohd Anuar
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
12:30-01:25 DHH2013K (GI) FEB
Laila Syahidah Abdul Rahim
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
DHI2013K (GI) FEB
Muhammad Syahmi Mohd Anuar
(1.) Bilik Kuliah 5 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 5 (UV)
 
 
 
DHH2013K (GI) FEB
Laila Syahidah Abdul Rahim
(1.) Bilik Kuliah 6 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 6 (UV)
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 DHH2023K (GI) FEB
Natrah Md. Nazir
(1.) Bilik Kuliah 8 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 8 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/20/2017 13:01

Kolej Uniti