DPI 4
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DIT 4012
Mohamad Nafis Berhan
Mohammad Talhah Alimin @ Ab Aziz
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
KOM 3012 / 4012 A
Makmal Komputer (UV)
Aisha Mohd Nazib
DIB 4312
Abda Ul Umam Ahmad Mahdi Yunus
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
KOM 3012 / 4012
Zuraini Md Yasin
Makmal Komputer (UV)
 
 
 
MPU 2223
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 17 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 17 (UV)
DIQ 4301
Ahmad Fathi Aminuddin
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
11:30-12:25 DIM 2013
Ahmad Zaki Mursyid Ahmad Shairazi
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
DIF 4023
Abu Bakar Ab Rahman
MPU 2223
Norhayati Mat Ali
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
12:30-01:25 EAP 4212
Nurul Khadhija Mohd Nasruddin
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DIF 4023
Abu Bakar Ab Rahman
 
DIB 4312
Abda Ul Umam Ahmad Mahdi Yunus
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
DIM 2013
Ahmad Zaki Mursyid Ahmad Shairazi
(1.) Bilik Kuliah 7 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 7 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
EAP 4212
Nurul Khadhija Mohd Nasruddin
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti