DPA 6
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
DAA 6113
Siti Zaherah Md Dali
Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
DAA 6113
Siti Zaherah Md Dali
Bilik Kuliah 14 (UV)
DAT 6113
Zafirah Hanis Zakaria
Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
DAC 6013 / DPC 6213
Siti Nur Ain Abu Husin
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
EAP 6323 / 6123
Nurul Khadhija Mohd Nasruddin
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
EAP 6323 / 6123
Nurul Khadhija Mohd Nasruddin
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
DAT 6113
Zafirah Hanis Zakaria
Bilik Kuliah 14 (UV)
DAC 6013 A / DPC 6213 A
Muhammad Yazid Maula Mohd Yusof
Makmal Komputer (UV)
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 1/24/2018 18:06

Kolej Uniti