DKTM 6
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
EEE 1202 A (G2)
Muhammad Yazid Maula Mohd Yusof
Makmal Elektronik (KU)
ECC 2105
Fazlieta Mohamad Noh
(1.) Bilik Kuliah 32 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 32 (KU)
 
 
 
ECC 2104
Makmal Komputer (UV)
Zuraini Md Yasin
09:30-10:25 EEE 1202
Mohd Rizal Ab Razak
(1.) Bilik Kuliah 31 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 31 (KU)
 
 
 
10:30-11:25 ECC 1503
Muhamad Norazwan Mohd Ali
(1.) Bilik Kuliah 32 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 32 (KU)
PRT 2008
Aisha Mohd Nazib
ECC 2104 A
Makmal Komputer (UV)
Zuraini Md Yasin
Makmal Komputer 4 (KU)
11:30-12:25 ECC 1601
Habsah Abdul Shaer
(1.) Makmal Komputer 2 (KU)
(2.) Makmal Komputer 2 (KU)
ECC 2105 A
Makmal Komputer 4 (KU)
Fazlieta Mohamad Noh
12:30-01:25 Mentor-Mentee/Klinik Akademik ECC 1601
Habsah Abdul Shaer
(1.) Makmal Komputer 4 (KU)
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
EEE 1202 A (G1)
Makmal Elektronik (KU)
Mohd Rizal Ab Razak
ECC 1503 A
Makmal Komputer 4 (KU)
Muhamad Norazwan Mohd Ali
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 1/24/2018 18:06

Kolej Uniti