BM2016437886
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
ACC 116
Siti Zaherah Md Dali
FIN 242
Nur Azatuliffah Abu Hanifah
(1.) BIlik Kuliah 15 (UV)
(2.) BIlik Kuliah 15 (UV)
TAC 151
Abda Ul Umam Ahmad Mahdi Yunus
MGT 361
Nurul Ain Mohamad Said
(1.) Studio Media (KU)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
09:30-10:25  
 
 
10:30-11:25 FIN 358
Haslin Hamzah
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
 
 
 
ECO 261
Norsyahidah Ahmad
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 16 (UV)
ECO 261
Norsyahidah Ahmad
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
INS 200
Haslin Hamzah
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 1 (UV)
11:30-12:25  
 
 
ENT 300
Nurul Ain Mohamad Said
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
12:30-01:25 ACC 116
Siti Zaherah Md Dali
 
MGT 361
Nurul Ain Mohamad Said
(1.) Bilik Kuliah 16 (UV)
Mentor-Mentee/Klinik Akademik MGT 340
Nur Diyana Zainal
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 ENT 300
Nurul Ain Mohamad Said
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
INS 200
Haslin Hamzah
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
TAC 151
Abda Ul Umam Ahmad Mahdi Yunus
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
FIN 242
Nur Azatuliffah Abu Hanifah
(1.) Bilik Kuliah 18 (UV)
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
MGT 340
Nur Diyana Zainal
(1.) Bilik Kuliah 18 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 18 (UV)
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
FIN 358
Haslin Hamzah
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti