ASA
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPK 3023
(1.) Bilik Kuliah 31 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 31 (KU)
(3.) Bilik Kuliah 31 (KU)
09:30-10:25 DPM 1013 (GC) JULAI
(1.) Bilik Kuliah 38 (KU)
(2.) Bilik Kuliah 38 (KU)
(3.) Bilik Kuliah 38 (KU)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
DIK 3011
(1.) Bilik Kuliah 47 (KU-Tun Teja 2)
 
11:30-12:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55 DPK 1013 SEPT
(1.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
(2.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
(3.) Bilik Kuliah 44 (KU-Tun Fatimah 1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07:00-07:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 10/2/2018 15:31

Kolej Uniti