AC2015491644
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat
08:30-09:25  
 
 
FAR320K
Zafirah Hanis Zakaria
BIlik Kuliah 15 (UV)
AUD339K
Herzyeana Bahrom
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
 
 
09:30-10:25 TAX317K
Siti Zaherah Md Dali
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25 MKT243K
Norsyahidah Ahmad
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 12 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik MKT243K
Norsyahidah Ahmad
(1.) Bilik Kuliah 1 (UV)
Rehat/Solat
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
TAX317K
Siti Zaherah Md Dali
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
ENT300K
Siti Khadijah Zulkifli
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55 FAR340K
BIlik Kuliah 15 (UV)
Nor Sa'adah Mohamad Bahri
FAR340K
BIlik Kuliah 15 (UV)
Nor Sa'adah Mohamad Bahri
ENT300K
Siti Khadijah Zulkifli
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 11 (UV)
AUD339K
Herzyeana Bahrom
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
FAR320K
Zafirah Hanis Zakaria
BIlik Kuliah 15 (UV)
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 11/2/2017 09:39

Kolej Uniti