A14150232
 [^]  Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu
08:30-09:25  
 
 
 
 
 
 
 
 
DAA6113K
Bilik Kuliah 14 (UV)
Siti Zaherah Md Dali
 
 
 
 
 
 
09:30-10:25  
 
 
DAA6113K
Bilik Kuliah 14 (UV)
Siti Zaherah Md Dali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:30-11:25  
 
 
EAP6323K/EAP6123K
Siti Zubaidah Mohd Daud
(1.) Bilik Kuliah 12 (UV)
DAC6013K/DPC6213K
Makmal Komputer (UV)
Haslinda Abdul Wahab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:30-12:25  
 
 
DAT6113K
Bilik Kuliah 14 (UV)
Zafirah Hanis Zakaria
 
 
 
DAI4013K
Qurratu Aini Aqilah Ahmad Fazil
(1.) Bilik Kuliah 14 (UV)
 
 
 
12:30-01:25  
 
 
Mentor-Mentee/Klinik Akademik  
 
 
Rehat/Solat  
 
 
01:30-02:00 Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat Rehat/Solat
02:00-02:55  
 
 
 
 
 
EAP6323K/EAP6123K
Siti Zubaidah Mohd Daud
(1.) Bilik Kuliah 11 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 11 (UV)
DAT6113K
Bilik Kuliah 14 (UV)
Zafirah Hanis Zakaria
 
 
 
 
 
 
03:00-03:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04:00-04:55  
 
 
DAI4013K
Qurratu Aini Aqilah Ahmad Fazil
(1.) Bilik Kuliah 9 (UV)
(2.) Bilik Kuliah 9 (UV)
 
 
 
DAC6013A/DPC6213A
Makmal Komputer (UV)
Muhammad Yazid Maula Mohd Yusof
 
 
 
 
 
 
05:00-05:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06:00-06:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:00-08:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09:00-09:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.mimosasoftware.com Mimosa Version 3.12 4/18/2017 09:42

Kolej Uniti